اعلانات سایت

برنامه اجرای برخط درس گروه کامپیوتر

در پاسخ به: برنامه اجرای برخط درس گروه کامپیوتر

از زابلي قادر در
Number of replies: 0
با سلام ما از کجا بدونیم کدام گروه هستیم و من هر گروه را میزنم پیام نشان می دهد که در حال حاضر امکان ثبت نام در درس وجود ندارد