اعلانات سایت

برنامه امتحان دروس شایستگی¬ها و صلاحیت¬های معلمی عمومی مهارت¬آموزان نهمین دوره آزمون استخدامی سال 1400 وزارت آموزش و پرورش (پودمان دوم)

برنامه امتحان دروس شایستگی¬ها و صلاحیت¬های معلمی عمومی مهارت¬آموزان نهمین دوره آزمون استخدامی سال 1400 وزارت آموزش و پرورش (پودمان دوم)

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

برنامه امتحان دروس شایستگی­ها و صلاحیت­های معلمی عمومی مهارت­آموزان نهمین دوره آزمون

استخدامی سال 1400 وزارت آموزش و پرورش (پودمان دوم)

 

عنوان درس

تاریخ آزمون

ساعت  باز و بسته شدن آزمون

مدت زمان آزمون

اخلاق حرفه­اي معلم

24 دی­ماه (شنبه)

19-21

متعاقبا اعلام می­شود

آموزش كارآفريني

25 دی­ماه (یکشنبه)

19-21

متعاقبا اعلام می­شود

نقش اجتماعي تربيتي معلم

26 دی­ماه (دوشنبه)

19-21

متعاقبا اعلام می­شود

اصول و فنون راهنمايي و مشاوره

27 دی­ماه (سه­شنبه)

19-21

متعاقبا اعلام می­شود

آموزش تلفيقي

28 دی­ماه (چهارشنبه)

19-21

متعاقبا اعلام می­شود

ايمني بهداشت و محيط زيست

29 دی­ماه (پنجشنبه)

19-21

متعاقبا اعلام می­شود