اعلانات سایت

اطلاعیه آزمون مجدد درس نقش اجتماعی معلم

اطلاعیه آزمون مجدد درس نقش اجتماعی معلم

از مدير سامانه در
Number of replies: 0


به اطلاع مهارت آموزان می رساند به دلیل اختلال در اینترنت در زمان آزمون درس نقش اجتماعی معلم، این آزمون در روز شنبه مورخ 1401/11/01 در ساعت 19 الی 21 مجدد  برگزار خواهد شد.