اعلانات سایت

اطلاعیه کلاس برخط درس پژوهش و توسعه حرفه ای خانم دکتر فریدونی

اطلاعیه کلاس برخط درس پژوهش و توسعه حرفه ای خانم دکتر فریدونی

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0

به اطلاع مهارت آموزان محترم می رساند امروز شنبه 1399/07/26 کلاس برخط درس  پژوهش و توسعه حرفه ای برگزار نمی گردد و طبق هماهنگی بعمل آمده بخش مهم درس به صورت بیرون خط طی روزهای آتی بارگذاری و کلاسهای برخط بیشتر به صورت رفع اشکال برگزار خواهد شد.