اعلانات سایت

اطلاعیه شماره (2) : اعلام جدول زمانی جلسات پرسش و پاسخ برخط و آزمون پایانی پودمان اول

اطلاعیه شماره (2) : اعلام جدول زمانی جلسات پرسش و پاسخ برخط و آزمون پایانی پودمان اول

از مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی در
Number of replies: 0
جدول زمانی پرسش و پاسخ برخط و آزمون پایانی در اطلاعیه شماره (2) اعلام می گردد. کلاس مجازی جلسات پرسش و پاسخ تا ظهر روز یکشنبه 1399/04/01 تعریف خواهد شد. لطفا از تماس تلفنی اجتناب فرمایید.