اعلانات سایت

امکان شرکت مجدد در آزمون جلسه اول دانش فنی

امکان شرکت مجدد در آزمون جلسه اول دانش فنی

از علی کوهپیما در
Number of replies: 0

با توجه به اینکه برخی از هنرآموزان نتوانستند نمره قبولی دریافت کنند یا تمایل به ارتقاء نمره خود هستند. امکان شرکت مجدد در آزمون جلسه اول دانش فنی فراهم گردیده است.

امیدواریم در همه آزمون های زندگی موفق باشید.

Attachment دانش فنی تخصصی پایه 12.JPG