اعلانات سایت

اطلاعیه برنامه آزمون‌های درس پژوهش و توسعه حرفه ای خانم دکتر فریدونی

اطلاعیه برنامه آزمون‌های درس پژوهش و توسعه حرفه ای خانم دکتر فریدونی

از رضا عمادی در
Number of replies: 0

اطلاعیه برنامه آزمون‌های درس پژوهش و توسعه حرفه ای خانم دکتر فریدونی

به اطلاع مهارت آموزان استخدامی شرکت کننده در دوره پودمان سوم می‌رساند، برنامه زمانی آزمون های درس  پژوهش و توسعه حرفه‌اي به شرح ذیل اعلام می‌گردد. شرکت در تمامی آزمون‌ها برای مهارت آموزان الزامی است.

آزمون اول:

 سه شنبه ۶آبان

منبع فایلهای ۱و۲و۳و۴

 

آزمون دوم:

جمعه ۹آبان

منبع فایلهای۵و۶و۷و۸

 

آزمون سوم:

سه شنبه ۱۳آبان

منبع فایلهای۹و۱۰و۱۱و۱۲

 

آزمون چهارم:

جمعه۱۶آبان

منبع فایلهای۱۳و۱۴و۱۵و۱۶

(توسط مرکز آموزشهای الکترونیکی دانشگاه شهید رجایی ویرایش شد - زمان اصلی طرح مطلب سه‌شنبه، 29 مهر 1399، 3:07 عصر بوده است)