اعلانات سایت

اطلاعیه برنامه دروس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره دکتر عابدینی و ایمنی، بهداشت و محیط زیست دکتر اروجی

اطلاعیه برنامه دروس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره دکتر عابدینی و ایمنی، بهداشت و محیط زیست دکتر اروجی

از رضا عمادی در
Number of replies: 0

به اطلاع مهارت آموزان محترم می رساند:

درس اصول و فنون راهنمایی و مشاوره دکتر عابدینی در روز یکشنبه مورخ چهارم آبانماه (99/08/04) برگزار نمی گردد و جلسه جبرانی آن متعاقبا اعلام می گردد.

لازم به ذکر است که درس ایمنی بهداشت و محیط زیست در محیط آموزشی آقای دکتر اروجی در همین روز (یکشنبه 99/08/04) در ساعت 17 الی 19 برگزار خواهد شد.