اعلانات سایت

اطلاعیه برنامه آزمون‌ درس اخلاق حرفه اي معلم

اطلاعیه برنامه آزمون‌ درس اخلاق حرفه اي معلم

از رضا عمادی در
Number of replies: 0

به اطلاع مهارت آموزان محترم می رساند:

امتحان اول:تاریخ 1399/08/19

کتاب از صفحه 31 تا 115 ،اسلایدهای اول تا 38 و نشست های اول تا پنجم

امتحان دوم :تاریخ 1399/08/29

کتاب از صفحه 115 تا 175 ،اسلایدهای 39 تا آخر و نشست های 6 تا 10